Śledź nas na:

Julian Ursyn Niemcewicz - Artykuły

  • liczba prac:

Powrót Posła - streszczenie

Jest to komedia polityczna i obyczajowa, powstała na zamówienie obozu reform i miała spełniać funkcje agitacyjne. Jej zadaniem było ukazanie niezbędności i słuszności postulowanych zmian ustrojowych. Wydany w czasie obrad Sejmu Czteroletniego, miał oddziaływać na szeroki kręgi odbiorców, szczególnie na szlachtę. Miał on propagować program i zamierzenia stronnictwa patriotycznego, czyli reformy kraju i jednocześnie ośmieszać stare tradycje sarmackie. Porusza on wszystkie ważniejsze kwestie i problemy rozpatrywane przez sejm: sprawę liberum veto, sukcesję tronu, przymierze z Prusami przeciw Rosji, ofiary dziesiątego grosza itp.

Klasycyzm w literaturze polskiej

Konspekt na temat: Klasycyzm w literaturze polskiej (nurt klasycystyczny). Za datę zamykającą temat uznaj rok 1939. We wstępie zdefiniuj pojęcie klasycyzm.

Charakterystyka porównawcza Walerego i Szarmanckiego

W „Powrocie posła" Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił na zasadzie kontrastu dwie różniące się znacznie postacie Walerego i Szarmanckiego. Ten pierwszy jest wzorowym obywatelem kochającym swoją ojczyznę i z poświęceniem oddającym jej cześć. Drugi natomiast jest uwodzicielem i niecofającym się przed oszustwem łowcą posagu. W ogóle nie interesuje go polityka i interesy własnego kraju, a o wiele ważniejsze są dla niego wszelkie gry hazardowe i zabawy.